Teenused

Projekteerimine

 • Vajalikud load ja kooskõlastused
 • Projekt
 • Geoalus
 • Teostusjoonised

Välitrasside ehitus

 • Vee-, kanalisatsiooni- ja drenaazisüsteemide ehitus
 • Septikute, kanalisatsioonimahutite ja biopuhastite paigaldus
 • Tuletõrjevee kogumismahutite ja veevõtukaevude paigaldus
 • Elektri- ja andmekaablite paigaldus

Puurkaevude projekteerimine ja rajamine

 • Vajalikud kooskõlastused
 • Projekt
 • Teos- ja seadmete paigaldus
 • Veeproovid
 • Kasutusteatis

Pinnasetööd

 • Vundamendi väljakaeve

 • Pinnase koorimine, täitmine ja planeerimine
 • Sissesõiduteede ja platside ehitus

 

Kanalisatsiooni ehitus Kanalisatsiooni trassi paigaldamine Septiku paigaldamine Septik 3 inimesele Septiku paigaldus Septiku täitmine veega Septiku ankurdamine Vahekaevu paigaldamine Rahustuskaevu paigaldamine Biopuhasti paigaldamine Biopuhasti müük Biopuhasti täitmine veega Biopuhasti rajamine Imbväljaku rajamine Imbväljaku täitematerjal Hajaasustus programm Kanalisatsioonisüsteem
Kanalisatsiooni ehitus Kanalisatsiooni trassi paigaldamine Septiku paigaldamine Septik 3 inimesele Septiku paigaldus Septiku täitmine veega Septiku ankurdamine Vahekaevu paigaldamine Rahustuskaevu paigaldamine Biopuhasti paigaldamine Biopuhasti müük Biopuhasti täitmine veega Biopuhasti rajamine Imbväljaku rajamine Imbväljaku täitematerjal Hajaasustus programm Kanalisatsioonisüsteem
Kanalisatsiooni ehitus Kanalisatsiooni trassi paigaldamine Septiku paigaldamine Septik 3 inimesele Septiku paigaldus Septiku täitmine veega Septiku ankurdamine Vahekaevu paigaldamine Rahustuskaevu paigaldamine Biopuhasti paigaldamine Biopuhasti müük Biopuhasti täitmine veega Biopuhasti rajamine Imbväljaku rajamine Imbväljaku täitematerjal Hajaasustus programm Kanalisatsioonisüsteem
Kanalisatsiooni ehitus Kanalisatsiooni trassi paigaldamine Septiku paigaldamine Septik 3 inimesele Septiku paigaldus Septiku täitmine veega Septiku ankurdamine Vahekaevu paigaldamine Rahustuskaevu paigaldamine Biopuhasti paigaldamine Biopuhasti müük Biopuhasti täitmine veega Biopuhasti rajamine Imbväljaku rajamine Imbväljaku täitematerjal Hajaasustus programm Kanalisatsioonisüsteem